skip to Main Content
26210 34449, 81191 | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00- 15.00 | [email protected]

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης και την τήρηση λογιστικών βιβλίων για τον χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη

Με έγγραφο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης και την τήρηση λογιστικών βιβλίων για τον χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4389/2016.

Με το άρθρο 65 του Ν.4389/2016, το οποίο τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.3874/2010, ορίζονται οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη.

Συγκεκριμένα και όσον αφορά τις ακόλουθες υποπεριπτώσεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.3874/2010 διευκρινίζονται τα εξής:

1. «αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 55 του Ν.4387/2016 «οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, καθώς και του Δημοσίου, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτών, όπως ισχύουν, εκτός όσων ειδικά ορίζει με τις διατάξεις του ο παρόν νόμος». Επομένως ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με τις προϋποθέσεις ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ ως αγρότης, κτηνοτρόφος-πτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, αγρεργάτης ή αλιέας. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζει σχετική βεβαίωση ΕΦΚΑ, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός επαγγέλματος 1,2,3,5 ή 7 (ασφαλιστικής ενημερότητας ή ασφάλισης) από τις υπηρεσίες ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) – τοπικοί ανταποκριτές πρώην ΟΓΑ.

Ο δασεργάτης, εγγεγραμμένος στον ΕΦΚΑ για την εν λόγω δραστηριότητα του, πληρεί το κριτήριο της ασφάλισης και προσκομίζει βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό ότι είναι μέλος του και ασκεί δασεργατική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από εκτύπωση ενιαίου ατομικού λογαριασμού ασφάλισης.

Η αγροτική εκμετάλλευση, όπου απαιτείται σύμφωνα με τον Ν.3877/2010 όπως ισχύει, πρέπει να είναι ασφαλισμένη στον ΕΛΓΑ.

Επίσης:

  • στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης βγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.3874/2010
    «Είναι ασφαλισμένος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.» και
  • στην παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν.4389/2016
    «Όπου στις διατάξεις των νόμων 3874/2010 και 2520/1997 αναφέρεται η ασφάλιση αγροτών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, νοείται η ασφάλισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

ο ενδιαφερόμενος πληρεί το κριτήριο της ασφάλισης εφόσον είναι εγγεγραμμένος στον ΕΦΚΑ με τις προϋποθέσεις ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ ως άνω Εάν πρόκειται για αλιέα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον ΕΦΚΑ με τις προϋποθέσεις ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ ως αλιέας, είτε στο πρώην ΝΑΤ ως αλιέας, είτε στο πρώην ΙΚΑ ως αλιέας.

2. «αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Σύμφωνα με:

  • το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Ν.4308/2014, οι αγρότες ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
  • το άρθρο 39 παρ. 1 περ. α΄ του ιδίου νόμου, δίνεται η δυνατότητα στους αγρότες ειδικού καθεστώτος, υπό προϋποθέσεις να μην υπόκεινται στις ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου,
  • την αριθμ. ΠΟΛ.1007/9-1-2015 «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων», αγρότες ενταγμένοι στο κανονικό καθεστώς έχουν τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να μην ενημερώνουν λογιστικά βιβλία,

η πλήρωση της προϋπόθεσης τήρησης λογιστικών βιβλίων ικανοποιείται με την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Αυτό αποδεικνύεται είτε με τη βεβαίωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου από τη ΔΟΥ, είτε με την συμπλήρωση της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) των κωδικών 595 «Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ» ή 596 «Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ».

Back To Top