skip to Main Content
26210 34449, 81191 | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00- 15.00 | [email protected]

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1199/23-12-2016 που ορίζει τη ‘Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης’

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1199/23-12-2016 που ορίζει τη “Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης”. Το έντυπο αυτό ισχύει για δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που υποβάλλονται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής, ακόμα και αν αφορούν σε πράξεις προηγούμενων φορολογικών ετών.

δείτε την ΠΟΛ εδώ

Back To Top