Skip to content
26210 34449, 81191 | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00- 15.00 | [email protected]

Η νέα απόφαση για το χτίσιμο του αφορολόγητου

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών με αριθμό Α.1109/3.4.2019, με θέμα «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων». Με βάση της απόφαση αυτή, ορίζεται ότι:

  • Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου (σε μισθωτούς, συνταξιούχους και των αγροτών) σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
  • Το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)
1-10.000 10%
10.000,01-30.000 15%
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ
  • Η κλίμακα είναι προοδευτική για κάθε κλιμάκιο (π.χ. για εισόδημα 15.000 ευρώ, απαιτείται ποσό δαπανών (10.000 Χ 10%) + (5.000 Χ 15%) = 1.750 ευρώ).
  • Οι δαπάνες αφορούν αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην διαμόρφωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (Διατροφή, ένδυση, υπόδηση, στέγαση, υγεία, μεταφορές, επικοινωνίες, αναψυχή, εκπαίδευση κ.λπ.).
  • Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 4172/2013, οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
  • Εξαιρούνται επίσης οι φορολογούμενοι των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013.
  • Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.
  • Εάν δεν υφίστανται οι απαραίτητες δαπάνες που εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικό μέσο, ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
  • Οι διατάξεις της Απόφασης ισχύουν για το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.
Back To Top