skip to Main Content
26210 34449, 81191 | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00- 15.00 | [email protected]

Οι τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήματος με το νέο νομοσχέδιο

Με νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή χθες το βράδυ (Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις) εκτός των άλλων ρυθμίσεων, τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 22Α και 24 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) και ορίζεται ότι περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις των αναγκαίων οργάνων και εξοπλισμού στις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά 30%.

Ο συντελεστής «φορολογικής» απόσβεσης, για εξοπλισμό και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, ορίζεται σε ποσοστό 40%.
Επίσης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. (π.χ. απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς σε χρήμα, έκπτωση από τα φορολογητέα έσοδα των κληροδοτημάτων που διατίθενται σε υποτροφίες κ.λπ.).

 

Αναλυτικά οι διατάξεις που τροποποιούν τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος:
Αιτιολογική έκθεση

Αρθρο 24
Με την όγδοη παράγραφο εισάγεται μία αναγκαία διαφοροποίηση του υπολογισμού των αποσβέσεων των πάγων στοιχείων και του εξοπλισμού, που αποκτώνται από τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς, αλλά και όλους τους υπόλοιπους φορείς (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) και τις εταιρείες προς επιδίωξη των σκοπών τους ή για την υλοποίηση συγκεκριμένων χρηματοδοτούμενων έργων, σε σχέση με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους διάφορους φορείς. Ειδικότερα, οι χαμηλοί συντελεστές που ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4172/2013 σε συνδυασμό με την περιορισμένη χρονική διάρκεια των έργων, που υλοποιούν οι ως άνω φορείς, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη μη απόσβεση της αξίας των αποκτηθέντων παγίων και εξοπλισμού στη διάρκεια του έργου, για το οποίο προορίζονται. Η δε δαπάνη για την απόκτηση του εν λόγω εξοπλισμού, κατά το ποσοστό που παραμένει αναπόσβεστη, θεωρείται μη επιλέξιμη για συγχρηματσδότηση. Η αρνητική αυτή συνέπεια δυσχεραίνει ουσιωδώς την υλοποίηση του ερευνητικού έργου.

Διάταξη νόμου
Αρθρο 24
Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Α.Ε.Ι.
…..

8. α. Η παρ. 1 του άρθρου 22 Α του νόμου 4172/2013 (Α167) «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν προκόψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος».
β. Στη παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού με αντίστοιχο συντελεστή απόσβεσης και νέα περίοδος ως εξής:
«Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 40
Ως εξοπλισμός και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 22 Α».

Αιτιολογική  έκθεση
Αρθρο 30
Με τη διάταξη της παραγράφου 3 παρέχεται έκπτωση από τη φορολογία εισοδήματος Κληροδοτημάτων από τα οποία χορηγούνται υποτροφίες. Η διάταξη αυτή υπαγορεύθηκε από το γεγονός ότι τα κληροδοτήματα – ομάδες περιουσίας φορολογούνται για τα έσοδα που αποκτούν από δραστηριότητα, η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους, έστω και αν τα έσοδα αυτά διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.-γ1 του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013, μόνο τα έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι συνήθως μοναδικός σκοπός των κληροδοτημάτων είναι η χορήγηση υποτροφιών, είναι σκόπιμο τα ποσά που διατίθενται σε υποτροφίες να εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα του κληροδοτήματος, ώστε να μην αναιρείται ο κοινωφελής σκοπός του.

Διάταξη  νόμου

Αρθρο 30
3. Στο άρθρο 56 του ν. 4182/2013 (Α’185) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Οι υποτροφίες που χορηγούνται στα πλαίσια εξυπηρέτησης του ειδικού σκοπού της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 50, καταλειπόμενης περιουσίας, εκπίπτουν ως δαπάνη, κατά το άρθρο 22 του Ν. 4172/2014, από τα φορολογητέα έσοδα του υπόχρεου.»

http://taxheaven.gr

This Post Has 0 Comments

Αφήστε μια απάντηση

Back To Top