skip to Main Content
26210 34449, 81191 | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00- 15.00 | [email protected]

Πώς θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017 – Παραδείγματ

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4387/2016, από 01/01/2017 επέρχονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του νόμου, στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται το υφιστάμενο σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών και ορίζεται το πραγματικό εισόδημα, από την άσκηση αγροτικής ή κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ως βάση υπολογισμού της εισφοράς.

Για την πληρέστερη κατανόηση και την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων εκδόθηκε η εγκύκλιος 3 από τον ΕΦΚΑ που δίνει σχετικά διευκρινίσεις – οδηγίες και περιλαμβάνει παραδείγματα υπολογισμού εισφορών.

Βάση υπολογισμού εισφορών

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 01/01/2017. Από την ημερομηνία αυτή, και για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση αγροτικής ή κάθε άλλης δραστηριότητας υπαγόμενης στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Θεσπίζεται Κατώτατη και Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο μηνιαίο ποσό εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές.

Ως κατώτατη μηνιαία βάση ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 x 70% =410,26 € (Ετήσιο 410,26 x 12 = 4.923,12 €).

Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 € (Ετήσιο 5.860,80 x 12=70.329,60€). Ως μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται το μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια του δώδεκα (12).

Επί μελών, Οικογενειακής Αγροτικής Εκμετάλλευσης, εφαρμόζεται ανώτατη και κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών. Η μηνιαία βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών εκάστου μέλους δεν δύναται να υπολείπεται της κατώτατης βάσης.

Επί μελών εταιρειών βάση υπολογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία.

Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση.

Επί μη εκκαθαρισμένων και μη υποβληθεισών δηλώσεων, ως βάση υπολογισμού εισφορών θα λαμβάνεται το ΚΦΑ από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος.

Προσδιορισμός ύψους ασφαλιστικών εισφορών

Θεσπίζονται ενιαία ποσοστά εισφορών κύριας ασφάλισης:

  • Κλάδος Σύνταξης 20%
  • Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης 6,95% (επιμεριζόμενο 6,45 % για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα) (Ν.4425/2016, άρθρ. 1 παρ.6).

Επί πλέον συνεισπράττεται εισφορά ειδικού λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) . Η εισφορά αυτή ανέρχεται σε ποσοστό 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος.

Θεσπίζεται μεταβατικό στάδιο προσαρμογής των εισφορών, κατά το οποίο καταβάλλεται μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης ως εξής:

  • Από 01/01/2017 έως 31/12/2017 σε ποσοστό 14% επί του μηνιαίου εισοδήματος.
  • Από 01/01/2018 έως 31/12/2018 σε ποσοστό 16% επί του μηνιαίου εισοδήματος.
  • Από 01/01/2019 έως 31/12/2019 σε ποσοστό 18% επί του μηνιαίου εισοδήματος.
  • Από 01/01/2020 έως 31/12/2020 σε ποσοστό 19% επί του μηνιαίου εισοδήματος και
  • Από 01/01/2021 έως 31/12/2021 σε ποσοστό 19,5% επί του μηνιαίου εισοδήματος.
  • Από 01/01/2022 και εφεξής σε ποσοστό 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος.

Η μεταβατική προσαρμογή δεν εφαρμόζεται στον Κλάδο Περίθαλψης.

Πρόσωπα που για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 (01/01/2017) και εφεξής προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του ιδίου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης.

Στις περιπτώσεις μοναδικής δραστηριότητας προσδιορίζεται η βάση υπολογισμού εισφορών από τα εισοδήματα της δραστηριότητας αυτής.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει 13 παραδείγματα υπολογισμού εισφορών. Δείτε τα εδώ

Back To Top