skip to Main Content
26210 34449, 81191 | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00- 15.00 | [email protected]

Ρύθμιση για παράταση της καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4611/2019

Με το σχέδιο νόμου με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται η ημερομηνία της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.4611/2019 και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 31/5/2020.».

Ακόμα προστίθεται νέα παράγραφος 3 σύμφωνα με την οποία:
«Οι οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του Ν.4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί, δύναται να επανενταχθούν σε αυτή, μέχρι την ημερομηνία της προηγούμενης παραγράφου, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση για την επανένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΑΟ».

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται σχετικά:

«Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η παράταση μέχρι 31.5.2020 της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.4611/2019 (Α 73). Η ανωτέρω παράταση προτείνεται προκειμένου οι οφειλέτες –μη μισθωτοί, που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, να μην χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω τυχόν καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα.

Περαιτέρω, προκειμένου να μην περιέλθει επιδείνωση της θέσης των οφειλετών που είχαν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν.4611/2019, εντός των προβλεπόμενων στις διατάξεις αυτές προθεσμιών, και στη συνέχεια την απώλεσαν, προβλέπεται με την παρούσα διάταξη, η δυνατότητα επανένταξης τους στη ρύθμιση μέχρι 31.5.2020, υπό την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που θα έχουν καταστεί απαιτητές, καθώς και τυχόν νέων βεβαιωμένων εκτός ρύθμισης οφειλών.».

Back To Top