Skip to content
26210 34449, 81191 | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00- 15.00 | [email protected]

Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και οι ποινικές κυρώσεις, μετά την εφαρμογή του Ν. 4337/2015

Δόθηκε στη δημοσιότητα η με αριθμό ΠΟΛ. 1142/15.9.2016 εγκύκλιος διαταγή με θέμα την «Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «Εγκλήματα φοροδιαφυγής – Ποινικές κυρώσεις» (άρθρα 66-71) του Ν.4174/2013(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 129/17.10.2015)».

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος στην ουσία αναφέρεται στις μεταβολές που επήλθαν στον Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ. μετά την εφαρμογή του Ν. 4337/2015 και ειδικά στα κεφάλαια που αφορούν τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και στις ποινικές κυρώσεις. Με βάση τα ανωτέρω, παραθέτουμε προς διευκόλυνση του αναγνώστη τους παρακάτω πίνακες με τα κατά κώδικα φορολογικής διαδικασίας εγκλήματα φοροδιαφυγής:

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (άρθρο 66 Ν. 4174/2013) ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ)

1. Απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος:

α. Μη υποβολή Δήλωσης

β. Με υποβολή ανακριβούς δήλωσης

γ. Καταχώρηση ανύπαρκτων ολικά ή μερικά δαπανών

Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών: α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, ή β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος: αα) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας ή ββ) τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση

Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας, ή τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς.

2. Μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα
3. Είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων
4. Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή του φόρου β)με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και γ) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
5. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών
6. Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών στοιχείων
7. Απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών: α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου

Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ

8. Απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ειδικού φόρου ακινήτων (Ν. 3091/2002) με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ειδικού φόρου ακινήτων Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών: α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου

Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ

9. Απόκρυψη οποιασδήποτε φορολογητέας ύλης με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή οποιουδήποτε άλλου φόρου
10. Αυτουργοί και συνεργοί των εγκλημάτων φοροδιαφυγής Πρόσωπα που εν γνώσει τους υπογράφουν ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις καθώς και πρόσωπα που παρέχουνάμεση συνδρομή στην τέλεση των εγκλημάτων της φοροδιαφυγής τιμωρούνται ως άμεσοι συνεργοί.

 

Συνοπτικός πίνακας εγκλημάτων φοροδιαφυγής

Ποινή Παράβαση Φοροδιαφυγής
Φυλάκιση τουλάχιστον 2 έτη

(πλημμέλημα)

Αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις 100.000€ ανά είδος φόρου
Αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος:

– τις 50.000€ εφόσον αφορά ΦΠΑ, ή

– τις 100.000€ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση

Κάθειρξη (κακούργημα) Αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος:

– τις 100.000€ εφόσον αφορά ΦΠΑ, ή ο τις 150.000€ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς

Ποινή Παράβαση Φοροδιαφυγής για πλαστά και εικονικά

στοιχεία

Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μήνες Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου
Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτος Εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 75.000€
Κάθειρξη έως 10 έτη Εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις 200.000€

 

Περαιτέρω, με την με αριθμό ΠΟΛ. 1142/15.9.2016 εγκύκλιο, δίνονται επιπλέον οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 66, 67, 68 και 71 του Ν. 4174/2013 Κ.Φ.Δ., ως εξής:

  • Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του Κ.Φ.Δ., ορίζεται ότι τα άρθρα 17 , 18 , 19 , 20 και 21 του Ν. 2523/1997,καταργούνται.
  • Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η νόθευση τέτοιων στοιχείων,τιμωρείται ανεξάρτητα από την διαφυγή ή μη της πληρωμής φόρου
  • Δεν θεωρείται εικονικό για τον λήπτη το φορολογικό στοιχείο το οποίο αφορά πραγματική συναλλαγή, αν το πρόσωπο του εκδότη είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο στοιχείο
  • Θεμελιώνεται η ποινική ευθύνη του άμεσου συνεργού για τον εν γνώσει υπογράφοντα ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, ή για όποιον με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των εγκλημάτων φοροδιαφυγής
  • Εάν συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά αμελλητί, η δε ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως
  • Τίθεται ρητή πρόβλεψη για τον μη επηρεασμό της ποινικής διαδικασίας από την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και την άσκηση προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο
  • Το Δημόσιο μπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για τις αξιώσεις του που απορρέουν από τα εγκλήματα του Ν. 4174/2013 Κ.Φ.Δ.
  • Η ρύθμιση του άρθρου 24 παρ.2 Ν.2523/1997 δεν έχει απενεργοποιηθεί εντελώς, τουλάχιστον επί υποθέσεων αδικημάτων φοροδιαφυγής (άρθρα 17 , 18 , και 19 του Ν. 2523/1997) που έχουν τελεστεί μέχρι 31-12-2013 και ότι η τελευταία μπορεί να τύχει εφαρμογής στο πεδίο των φορολογικών εγκλημάτων, ακόμα και όταν αυτά διαπιστώνονται ή οριστικοποιούνται μετά την 1-1-2014 (Η με αριθ.4/2015 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου)Πηγή e-forologia.gr

This Post Has 0 Comments

Αφήστε μια απάντηση

Back To Top